admin

wifi su kien

Sự Kiện The Chill Fest

WiFi Solution đã được đồng hành cùng đội ngũ Bia Sài Gòn The Chill Fest lên kế hoạch bố trí WiFi sự kiện và hệ thống tối ưu để Livestream cho sự kiện từ những ngày bắt đầu. Mọi thứ cần khẩn trương nhưng phải thật chu đáo và tỉ mỉ để đạt đúng yêu cầu của khách hàng đề ra theo …

Sự Kiện The Chill Fest Read More »

wifi su kien

Creamfields 2022

WiFi Solution đã được đồng hành cùng đội ngũ Creamfields VietNam 2022 lên kế hoạch bố trí WiFi sự kiện và hệ thống tối ưu để Livestream cho sự kiện từ những ngày bắt đầu. Mọi thứ cần khẩn trương nhưng phải thật chu đáo và tỉ mỉ để đạt đúng yêu cầu của khách hàng đề ra …

Creamfields 2022 Read More »

wifi su kien

Sự Kiện Heineken

WiFi Solution đã được đồng hành cùng đội ngũ tổ chức sự kiện Heineken lên kế hoạch bố trí WiFi sự kiện và hệ thống tối ưu để Livestream cho sự kiện từ những ngày bắt đầu.  Mọi thứ cần khẩn trương nhưng phải thật chu đáo và tỉ mỉ để đạt đúng yêu cầu của khách hàng đề ra …

Sự Kiện Heineken Read More »

wifi su kien

Marothon Techcombank

WiFi Solution đã được đồng hành cùng đội ngũ Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 5 lên kế hoạch bố trí WiFi sự kiện và hệ thống tối ưu để Livestream cho sự kiện từ những ngày bắt đầu. Mọi thứ cần khẩn trương nhưng phải thật chu đáo và tỉ mỉ …

Marothon Techcombank Read More »

wifi su kien

Ravolution Music Festival

WiFi Solution đã được đồng hành cùng đội ngũ Ravolution Music Festival 2022 lên kế hoạch bố trí WiFi sự kiện và hệ thống tối ưu để Livestream cho sự kiện từ những ngày bắt đầu. Mọi thứ cần khẩn trương nhưng phải thật chu đáo và tỉ mỉ để đạt đúng yêu cầu của …

Ravolution Music Festival Read More »

Sự Kiện Iphone 14Pro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Sự Kiện Motor Show

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Tiger Crystal Rave

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Lazada Super Show

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!